Garmin MapSource

Garmin MapSource

 

Drtivá většina GPS navigací potřebuje k správnému fungování navigační mapu. Navigační mapa bývá aktuální v době zakoupení nového navigačního přístroje. Postupem času navigační mapy stárnou a mohou vlivem stáří navigovat uživatele navigačního přístroje po cestách, které již neexistují, nebo naopak nevést po cestách, které byly nově postaveny. Většina chyb spojených se špatným výpočtem trasy navigačního přístroje je spojena právě s neaktualizovanými navigačními mapami.

 

Download .torrent